SUSTAINABLE URBANISM

Envisioning New Agents for Planning and Designing Sustainable Spaces in Ankara

Editor: Müge Akkar Ercan, Yağmur Erişen, İrem Duygu Tiryaki

Contributors: Müge Akkar Ercan, Yağmur Erişen, İrem Duygu Tiryaki, Begüm Alpdoğan, Nazlı Altıok, Heval Bingöl, Berin Güney, Zahida Faiz, Shiza Mushtaq, Oğuzhan Öztan, Harmain Riaz, Dilara Sungur, Damla Şahin, Aslı Seray Uysal

2021, Idealkent Yayınları, ADAMOR


The world is struggling with several crisis due to the growing population, consumption, production, migration patterns, and the emerging COVID-19. The protection of natural resources and environments has become more important in saving our Planet to provide much better future for new generations. Cities must play critical roles in finding new, alternative sustainable and nature-friendly solutions to tackle these problems. Sustainable Green Urbanism (SGU) captures the environmental dimension of urban sustainability. Sustainable Green Urbanism: Envisioning New Agents for Planning and Designing Sustainable Spaces in Ankara is the outcome of collaborative endeavours of studio critics and students of Urban Design Master Studio II held in the Master of Urban Design of the Department of City and Regional Planning at Middle East Technical University. It includes urban design research and projects on the Çayyolu district in Ankara under the post-pandemic conditions via online platforms and dialogues.


Dünya artan nüfus, tüketim, üretim, göç hareketleri ve ortaya çıkan COVID-19 Dünya, hızla artan nüfus, tüketim ve üretim, kentlere yoğun göç, çevresel bozulma, küresel ısınma, biyolojik çeşitlilik kaybı, kentsel alanların kırsal verimli arazilere veya doğal alanlara işgal ederek yayılması, salgın hastalıkların artması ve savaşlar sonucunda birçok krizle mücadele etmektedir. Gelecek nesillere daha iyi bir gelecek sağlamak için yaşadığımız gezegeni barış içinde, doğal kaynakları ve çevreyi koruyarak sürdürülebilir yaşam alanları ve sistemleri gelişmek gittikçe daha önemli hale gelmiştir. Kentler, bu sorunların üstesinden gelmek için yeni, alternatif sürdürülebilir ve doğa dostu planlama ve tasarım çözümlerine ihtiyaç duymaktadır. Sürdürülebilir Yeşil Kentleşme: Ankara’da Sürdürülebilir Yeşil Mekânların Planlanmasında ve Tasarlanması için Yeni Araç (veya Aracı) Önerileri, kentsel sürdürülebilirliğin çevresel boyutunu ön plana çıkarmayı sağlayacak araçları (veya aracıları) kentlerin planlama ve tasarımında nasıl kullanılabileceğini keşfetmeyi amaçlamaktadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı’nın Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Stüdyosu’nda şehir planlama, mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı alanlarında uzman 11 yüksek lisans öğrencisinin grup ve bireysel projelerinin bulunduğu bu kitapta, Ankara’nın Çayyolu bölgesinde bir kavrama dayalı olarak, çok ölçekli ve çok boyutlu bir yaklaşımla sürdürülebilir kentsel mekânların nasıl tasarlanabileceğine yönelik tasarım önerileri bulunmaktadır. 2021 yılı Bahar döneminde Covid-19 pandemi koşullarında çevrimiçi yürütülen kentsel tasarım stüdyosunda geliştirilen tüm projeler ve tasarım araştırmaları, stüdyo dersini yürüten öğretim elemanları ile öğrencilerin ortak ürünleridir.