REGENERATIVE URBANISM

New Book from METU Master of Urban Design

ODTÜ Kentsel Tasarım Programı’ndan Yeni Kitap


REGENERATIVE URBANISM

Editor: Müge Akkar Ercan

Contributors: Müge Akkar Ercan, Selen Karadoğan, Yağız Kaya, Zeynep Elif Kar, Yasemen Kaya, Tuğçe Sözer, Sabrina Shurdhi

2019, Idealkent Yayınları, ADAMOR


Regenerative Urbanism is the outcome of Urban Design Master Program students and studio critics in Middle East Technical University. The book focuses on the Cappadocia region, which is a unique natural and cultural heritage setting in Turkey. First, the book defines the design approach of the urban design studio program, introduces the spatial, geographical, cultural and heritage context of Cappadocia. Then, it introduces urban coding as the fundamental goal of each design project.  The book includes five urban design projects focusing on three different settlements in Cappadocia, i.e., Uçhisar, Göreme and Avanos. Each design project, focusing and elaborating on a design topic or agent within the local context, defines potentials and problems, needs and values. Based on the context of ‘regenerative urbanism’, each urban design project aims to show how to generate liveable, creative, adaptive and transitive places in these settlements and create connective places where people feel connected with themselves, others, nature, locales, the sacred, the past and the future. The projects also seek to envision and show the best possibilities by spatial design configurations, mapping, 3-D modelling and simulations and design codes.


Regenerative Urbanism, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin ve stüdyo eleştirmenlerinin bir ürünüdür. Türkiye’de eşsiz bir doğal ve kültürel miras ortamı olan Kapadokya bölgesine odaklanan bu kitap, kentsel tasarım stüdyosu programının tasarım yaklaşımını ve bölgenin özgün mekânsal, coğrafi, kültürel, tarihi ve doğal miras bağlamını tanımladıktan sonra, Uçhisar, Göreme ve Avanos’a odaklanan beş kentsel tasarım projesini sunmaktadır. Yerel bağlamda bir tasarım konusuna veya temasına odaklanarak geliştirilen bu projeler, bulundukları bölgenin, kentin veya mahallenin potansiyelleri, sorunları, ihtiyaçları ve değerlerine bağlı olarak daha yaşanabilir, yaratıcı, doğaya, yerele, geçmişe bağlı, geleceğin ihtiyaçlarına adapte edilebilir kentsel ve kırsal mekanların nasıl tasarlanabileceğini üzerine düşünce geliştirmeyi amaçlamaktadır. Projeler, Kapadokya’da olası mekânsal tasarım kurgularının iki ve üç boyutlu planlama ve tasarım modelleme ve simülasyon teknikleriyle gösterildiği ve tasarım rehberleriyle tamamlandığı ürünlerden oluşmaktadır.