Program Team

Prof. Dr. Adnan Barlas (supervisor)

Assoc. Prof. Dr. Z. Müge Akkar Ercan

Asst. Prof. Dr. Olgu Çalışkan (coordinator)

Asst. Prof. Dr. Cansu Canaran

Asst. Prof. Dr. Yücel Can Severcan